De mail die we versturen

Als je de gegevens invult van jouw werkgever, sturen wij de volgende mail.

Geachte heer, mevrouw,

We ontvingen het verzoek van één van uw medewerkers om u attent te maken op het initiatief ‘Twee dagen extra vakantie’.

Net als wij maakt uw medewerker zich bezorgd over de groei van het klimaat-onvriendelijke vliegverkeer.

Om te helpen een einde te maken aan die groei, kan het helpen uw medewerkers te stimuleren een ander vervoersmiddel te kiezen voor de vakantie. Bij voorbeeld door medewerkers die niet met het vliegtuig op vakantie gaan twee dagen extra vakantie te gunnen.

Zij worden hierdoor gestimuleerd om voor een klimaatvriendelijker transportvorm te kiezen en kunnen door u worden gecompenseerd voor de extra reistijd.

Zo’n nieuwe arbeidsvoorwaarde heeft ook voor u als werkgever voordelen:

  • uw medewerkers gaan een minder stressvolle vakantie tegemoet en komen uitgeruster terug
  • u kunt de arbeidsvoorwaarde specifiek vermelden om klimaatbewuste medewerkers een extra reden te geven om voor uw organisatie te kiezen in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt
  • als werkgever werkt u actief mee aan het terugdringen van de klimaateffecten van het vliegverkeer
  • wij vermelden uw organisatie graag in onze communicatie over dit initiatief, zodat u zich profileert als klimaatvriendelijke werkgever

Denk er alstublieft eens over na en bespreek het in uw directie. Het is maar een idee. Steeds meer medewerkers maken zich zorgen over de klimaatontwikkelingen. Ook binnen uw organisatie.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
HET TEAM VAN ‘TWEE DAGEN EXTRA VAKANTIE’

Voor meer informatie, bezoek aub https://tweedagenextravakantie.nl